SOKOUN SPA at Hyatt Regency Riyadh Olaya

Hyatt Regency Riyadh Olaya

Olaya Street

Riyadh 11433,  Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 11 288 1234

Fax: +966 11 288 1235

Email: sokounspa.hrriyadholaya@hyatt.com